Garantiordning

 

Danske Malermestres garantiordning sikrer dig som forbruger, at det arbejde du har bestilt og betalt, også bliver ordentligt udført.

 

Det dækker garantien

 

Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er:

 

• Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus.

• Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning.

• Boligforeninger i boligudlejnings- andelsbolig- og ejerlejlighedsejendomme, der får udført fællesarbejder, når foreningen højst omfatter 10 boliger.

• Erhvervsdrivende, der for egen regning får udført malerarbejde i erhvervslokaler, der benyttes af den erhvervsdrivende selv.

 

I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og medlemmet af DANSKE MALERMESTRE.